Adamı Katil Edersiniz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adamı Katil Edersiniz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adamı katil edersiniz" ifadesi, Türkçede bir kişi veya grup insanın, başka bir kişi üzerinde çok fazla baskı, stres veya sinir yarattığı durumlar için kullanılır. Bu ifade, mecazi bir anlam taşır ve aslında birisinin gerçekten bir katil olacağına işaret etmez. Buradaki amaç, kişinin ya da grubun başkalarının üzerindeki olumsuz etkisini vurgulamak ve onlara bu davranışlarını gözden geçirmeleri için bir uyarıda bulunmaktır.

Özetle, "adamı katil edersiniz" ifadesi, bir kişi veya gruba, başkaları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaları ve daha dikkatli davranmaları gerektiğine dair uyarı amaçlı kullanılır.

Hakaret mi?


Adamı katil edersiniz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasının tarihli duruşmasında, kararın açıklanmasına müteakip duruşma salonundan çıkarken duruşma savcısı olan ...'e hitaben söylediği "Sayın savcım siz katil yetiştiriyorsunuz, siz adamı katil edersiniz" şeklindeki sözler müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp sanığın uğradığını düşündüğü haksızlığı dile getirme ve eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/3113 Karar: 2014/17304 Tarih: 20.05.2014

"Adamı Katil Edersiniz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.