Öküz Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Öküz Herif"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Öküz Herif" ifadesi, ağır bir dil kullanarak bir kişiyi veya grubu kaba veya saldırgan bir şekilde eleştirmek veya aşağılamak amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Öküz Herif kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ikrar içeren savunması, katılan ve tanıkların sanığın katılana "Öküz herif dediği şeklindeki anlatımları kararda, sanığın mahkumiyeti yerine yerinde görülmeyen gerekçeyle yazılı şekilde beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8970 Karar: 2015/5505 Tarih: 16.09.2015

"Öküz Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.