Ruh Hastası

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ruh Hastası"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ruh hastası" ifadesi, genellikle psikolojik veya psikiyatrik bir rahatsızlık veya bozukluk yaşayan kişiyi tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu terim, psikolojik sorunları veya zihinsel sağlık sorunlarını ifade ederken, genellikle tıbbi veya klinik bir anlam taşır. Ancak, "ruh hastası" terimi, dil kullanımı açısından olumsuz bir çağrışım taşıyabilir ve bu nedenle dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

Dil kullanımında duyarlılık göstermek önemlidir ve insanlar arasında ayrımcılığa veya stigmatizasyona yol açabilecek ifadelerden kaçınılmalıdır. Psikolojik veya psikiyatrik sorunları olan kişilere karşı anlayış ve empati göstermek, destek olmak ve dil kullanımında hassas olmak önemlidir. "Ruh hastası" ifadesi, psikolojik sağlık sorunlarına dikkat çekmek amacı taşıdığı gibi, aynı zamanda insanların tıbbi veya profesyonel yardım alması gerektiğinin altını çizer.

Hakaret mi?


Ruh Hastası kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (İnfaz koruma memuruna hitaben: Ruh hastası) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6108 Karar: 2015/10753 Tarih: 10.11.2015

Karar #2

Sanığın katılana yönelik olarak yazdığı "Yok artık manyak mı bu, ruh hastası" şeklindeki paylaşımın ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşıdığı anlaşılmakla, suçun unsurlarının oluştuğu ve sanığın mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle beraatına karar verilmesi bozmayı gerek...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/5636 Karar: 2021/29169 Tarih: 13.12.2021

Karar #3

sanığın"Bu nasıl fetva!" başlığıyla; "Hafta içinde, "Organ bağışlayan cehenneme gidecektir" diyerek gündemin tam orta yerine düşen 81 yaşındaki tarikat lideri Ö...Ö..... bir an önce Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi tarafından müşahede altına alınmazsa lider bey fetva vermeye devam ederse olacaklara bakın;” ifade özgürlüğü sınırları kapsamını aştığı ve katılanın şeref ve saygınlığını rencide edecek sövme niteliğini taşıdığı anlaşılmakla Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 29.11.2006 gün ve 13442-18255 sayılı kararının(beraat) KALDIRILMASINA,…..

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Karar : 7-28/34 Tarih: 13.02.2007

"Ruh Hastası" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.