Allah Olsan Ne Yazar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Allah Olsan Ne Yazar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Allah olsan ne yazar" ifadesi, Türkçede bir kişiye yönelik olarak yapılan eleştirel ve alaycı bir yorumdur. Bu ifade, birinin kendini üstün, yanılmaz veya mükemmel göstermeye çalıştığında veya başkalarından daha iyi olduğunu düşündüğünde kullanılır. Bu cümle, birinin kendine aşırı güvenini veya kibrini eleştirmek ve onun düşüncelerinin ya da eylemlerinin aslında önemli olmadığını veya etkili olmadığını göstermek amacıyla kullanılır. Bu tür ifadeler, genellikle birinin kendini aşağılamak veya onun düşüncelerini veya eylemlerini değersiz kılmak için kullanılır.

Hakaret mi?


Allah olsan ne yazar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın müştekiye hitaben söylediği kabul edilen "Allah mısın sen lan, Allah olsan ne yazar şeklindeki kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/7754 Karar: 2018/6226 Tarih: 26.04.2018

"Allah Olsan Ne Yazar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.