Hadi Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hadi Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hadi Lan, Türkçe’de bir argo ifadedir. Karşınızdaki kişiye inanmadığınızı veya kızdığınızı belirtmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, “Hadi Lan, Sana mı kaldık?” veya "Hadi Lan, hayal kırıklığına uğratın beni!". Bazı durumlarda, daha kaba bir şekilde söylemek için “Hadi Lan ordan!” veya “Sktr Lan!” diyebilirsiniz. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli olun, çünkü karşınızdaki kişiyi kırabilir veya kızdırabilirsiniz.

Hakaret mi?


Hadi Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanık ... 'in zabıta memuru katılana söylediği "Hadi len işinize bakın, kaldırmıyorum len, siz kimsiniz?" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki iddianamede belirtilen sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması karşısında hakaret suçunun unsurlarını oluşmayacağı da göz önüne alındığında, suçun unsurlarının hangi surette gerçekleştiği açıklanmadan, CMK'nın 34, 230. maddelerine aykırı şekilde, yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/20732 Karar: 2017/1820 Tarih: 07.02.2017

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Hadi lan" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21411 Karar: 2017/9346 Tarih: 20.09.2017

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın avukat olan müştekiye haciz sırasında söylediği "Doğru konuş lan" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/6436 Karar: 2015/9280 T: 27.10.2015

"Hadi Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.