Size mi Kaldı?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Size mi Kaldı?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Size mi kaldı?" ifadesi, genellikle bir kişi veya grup tarafından alınan bir kararı veya yapılan bir işi eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, kişinin kendi yeteneklerini ve kararlarını sorgulayan bir tonla ifade edilirken, karşı tarafın yapmış olduğu bir işe veya plana karşı şüpheci bir yaklaşım sergilenir.

Bu ifade, alaycı veya aşağılayıcı bir tonla kullanıldığında karşı tarafı küçümsemek veya sorgulamak amacı taşıyabilir. İletişimde hoşgörülü ve anlayışlı bir dil kullanmak, alay veya eleştiri içeren ifadelerin kullanımından kaçınmak ve saygıyı korumak önemlidir. İnsanlar arasında sağlıklı bir iletişim kurmak ve olumsuz etkileşimleri önlemek amacıyla dikkatli davranmak önemlidir.

Hakaret mi?


Size mi Kaldı? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın jandarma trafik görevlisi olan müştekilere hitaben söylediği kabul edilen "Ben de durmuşsam ne olmuş lan, uyarmak size mi kaldı lan" şeklinde ve kaba ifade niteliğindeki sözlerin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/20753 Karar: 2017/4828 Tarih: 02.05.2017

"Size mi Kaldı?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.