Sende Hiç Gurur Yok mu?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sende Hiç Gurur Yok mu?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sende hiç gurur yok mu?" ifadesi, bir kişinin davranışlarından veya söylediklerinden dolayı utanç verici veya saygısız bulduğu bir durumda, karşı tarafa bu durumun farkında olup olmadığını sorgulamak için kullanılan bir deyimdir.

Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın davranışlarına veya sözlerine dikkat çekerek, daha iyi bir davranış veya düşünce tarzı sergilemeye çağırırken aynı zamanda onun utancını veya mahcubiyetini dile getirebilir. Ancak bu ifade, alaycı bir ton içerebileceği ve karşı tarafı küçümseyebileceği için iletişimde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Hakaret mi?


Sende Hiç Gurur Yok mu? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana attığı mesajda yer alan kaba ifade niteliğindeki sözlerinin (Sende erkeklik varsa işten çıkar, sende hiç gurur yok mu, erkekliğin, şerefin var ise çıkar onu) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15436 Karar: 2022/11316 Tarih: 27.04.2022

"Sende Hiç Gurur Yok mu?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.