Dosyayı İncelemeden Karşı Tarafı Haklı Çıkarmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dosyayı İncelemeden Karşı Tarafı Haklı Çıkarmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Dosyayı incelemeden karşı tarafı haklı çıkarmak deyimi, bir konuda yargıya varmadan önce gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, karşı tarafın doğru olduğunu kabul etmek anlamına gelir. Haklı çıkmak, davasının, iddiasının, düşüncesinin veya davranışının doğru olduğu anlaşılmak demektir. Haklı, hakka uygun, doğru, yerinde olmak demektir. Örnek: Dosyayı incelemeden karşı tarafı haklı çıkarmak, adaletsizliktir.

Hakaret mi?


Dosyayı İncelemeden Karşı Tarafı Haklı Çıkarmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, sanık tarafından dilekçesinde kullandığı ifadeler (Hakimin reddi talepli dilekçede, hâkimi hedef alarak: …dava başlangıcından sonuna kadar şahsım hakkında önyargılı, dava dosyasını incelemeden karşı tarafı haklı çıkartan, hemcinsini destekler bana karşı nefret, öfke duyguları ile hareketle davaların devamını sağlamış…para cezalarını peşin yatırtarak beni beş parasız aç kuru ekmeğe muhtaç dilenci durumuna düşürmüştür…tanıklarımı..Sayın hakim…hanımefendiye bildirdiğim halde tamamen kayıtsız kalmış bu hususla ilgili hiçbir işlem yapmamıştır…beni azarlayarak aşağılayarak engellemiş olduğu halde davalara katıldım..önyargılı davranacağına inancım sonsuz olduğundan..davama başkanlık etmesini istememekteyim.) TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi, değer yargısı niteliğine sahiptirler. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemezler. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, eleştiri niteliğindedirler. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35929 Karar: 2017/7230 Tarih: 06.06.2017

"Dosyayı İncelemeden Karşı Tarafı Haklı Çıkarmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.