Aşırı Solcu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aşırı Solcu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Aşırı solcu, siyasi görüşleri solun en uç noktalarında olan ve genellikle radikal değişimler, devrimci yöntemler ve ekonomik eşitlik gibi fikirlerle özdeşleşen bir kişiyi tanımlar. Aşırı solcular, sınıf mücadelesi, işçi hakları, sosyal adalet ve devletin ekonomik yaşama müdahalesi gibi konularda daha radikal ve militan bir tutum sergileyebilirler.

Aşırı solcu terimi, sosyalizm, komünizm veya anarşizm gibi sol ideolojilerin daha radikal ve uç versiyonlarını benimseyen kişileri tanımlamak için kullanılabilir. Bu tür siyasi görüşlere sahip olanlar, büyük ölçüde devlet kontrolü ve mülkiyetinin yaygınlaşmasını, gelir eşitsizliğini azaltmayı ve kapitalist sistemleri kaldırmayı savunurlar.

Ancak, aşırı solcu terimi zaman zaman olumsuz bir anlam taşıyarak, şiddet eylemlerine veya radikal değişimleri zorla dayatmaya istekli olan kişileri işaret edebilir. Bu nedenle, terimin kullanımı ve anlamı bağlama ve amaca bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Aşırı solcu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanı şikâyet amacıyla yazdığı dilekçede "Aşırı solcu ve ateist bir kişi" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler olduğu suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/9474 Karar: 2015/13016 Tarih: 09.12.2015

"Aşırı Solcu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.