Saygısızlık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Saygısızlık"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Saygısızlık", genellikle başkalarına karşı höşgörüsüz, kaba veya saygısız davranış veya söylemleri ifade eden bir terimdir. Bir kişinin veya grubun, başkalarının duygularını incitecek veya onların haklarına saygı göstermeyecek şekilde davrandığı durumlar için kullanılır.

Hakaret mi?


Saygısızlık kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kendisini mesaiye geç gelmemesi ve duruşma sarasında çay içmemesi hakkında uyaran katılan hâkim...'e söylediği kabul edilen "Beni herkesin içinde rencide ediyorsunuz, böyle saygısızlık olmaz" şeklindeki sözler katılanın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dış davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1346 Karar: 2015/2449 Tarih: 10.06.2015

"Saygısızlık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.