Orospu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Orospu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Orospu" argo ve küfürlü bir dil içeren bir terimdir ve genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılır. Bu kelime, genellikle cinsel içerikli bir hakaret veya aşağılama olarak kullanılır ve özellikle kadınları hedef alırken kullanıldığında oldukça cinsiyetçi ve hoşgörüsüz bir ifade olabilir. "Orospu" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve saygısız bir dille dile getirildiğinde karşı tarafı incitebilir veya iletişim kopukluğuna neden olabilir.

"Orospu" ifadesi, insanlar arasında hoşgörüsüzlüğe ve saygısızlığa yol açabilecek ağır bir hakarettir. Bu tür küfürlü ifadeler, olumsuz duyguları artırabilir ve iletişimde olumsuz sonuçlara yol açabilir. Sağlıklı ve olumlu bir iletişim kurmak için, saygılı ve hoşgörülü bir dil kullanmak önemlidir. İnsanlar arasında anlayışlı ve saygılı bir iletişim tarzı benimsemek, daha olumlu etkileşimlerin oluşmasına yardımcı olabilir.

Hakaret mi?


Orospu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın çıkan tartışma sırasında olay mahallinde bulunan oğlu tanık R...'e hitaben "Senin karın orospu, annesi onu adamlara satıyor, internetten koca buluyor, sürtük kendini satıyor" şeklinde gelini olan katılana hakaret ettiğinin iddia edildiği olayda, katılanın her aşamada söz konusu hakaretleri bizzat duyduğunu ifade etmesi, olay günü karşılıklı tartışma yaşandığının taraf ve tanık anlatımları ile sabit olması karşısında, sanığın mahkûmiyeti yerine yetersiz ve kanuni olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/6675 Karar: 2015/2266 Tarih: 27.01.2015

Karar #2

Dosya kapsamında dinlenen tanıklar... ve...'in sanık ... 'in diğer sanık... ile birlikte katılan sanık ...'e "O.ospu" şeklinde hakaret et- tikleri yönündeki yeminli tanık anlatımları ve katılanın aynı yönlü dosya içeriği ile çelişmeyen beyanı karşısında, sanığın mahkumiyeti yerine oluşa ve dosya içeriğine uygun olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/15041 Karar: 2015/6012 Tarih: 03.11.2015

Karar #3

Sanığın mağdureyle sevişirken onun rızasıyla çektiği görüntüleri sonradan rızası dışında alıkoymaya devam etmesi ve yine yağma suçunu işlerken "Ben geçimimi senin gibi o.ospulardan sağlıyorum" demek suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal ve hakaret suçlarını işlediği, ele geçen telefon görüntüleri, mağdurenin aşamalardaki anlatımı ve sanığın yakalanma biçimiyle sübuta erdiği gözetilmeden, dosya içeriğiyle uyumlu olmayan gerekçeyle yazılı biçimde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/15041 Karar: 2015/6012 Tarih: 03.11.2015

Karar #4

Somut olayda, katılan polis...'in sanık hakkında yapılan bir şikâyet sonrası tedbir kararını tebliğ etmek amacı ile sanığı aradığı, sanığın ilk önce telefonu açmadığı, daha sonra sanığın katılan polisi aradığı, sanığın katılan polise hitaben "Sen kimsin lan a... koyduğumun polisi, o..spu, ben seni kimin arattırdığını biliyorum a... koyduğumun polis" diyerek hakarette bulunduğu, katılanın telefonun hoparlörünü açtığı ve şah- sa... Polis Merkezi'ne gelmesini söylediği, bunun üzerine "A... koy- duğumun o..spusu yaka numaram ver senin soy ismin ne oraya gelirse seni s..rim, seni bulacağım o zaman sana gününü göstereceğim" şeklinde hakaret ve tehditlerde bulunduğu olayda, sanığın savunmasında müştekinin polis olduğunu bilmediğini, kendisini dolandırıcıların aradığını zannettiğini söylemesi şeklindeki savunmasının aksini kanıtlayan delil bulunmaması karşısında, yerel mahkemece kabul olunan eylemlerin TCK'nın 106/1-ilk cümlesinde tanımlanan tehdit ve aynı yasanın 125/1. maddesinde düzenlenen hakaret suçlarına oluşturduğu gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle yazılı şekilde CMK'nın 228/d maddesi uygulanarak sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/7961 Karar: 2019/14709 Tarih: 17.10.2019

Karar #5

Sanığın katılan S...'in telefonunu arayarak katılan S...'e ve aynı gün içinde tekrar aynı telefonu aradığında ise bu defa telefonu açan katılan D...'e hitaben "sizi küçük orospular, sizi bağlar öldürürüm, gelip hepinizi öldüreceğim” şeklinde sözler söylemesi karşısında; aynı neviden fikri içtima kuralı gereğince temel cezada TCK'nın 43/2. maddesi aracılığıyla 43/1. maddesi ile artırım yapılıp, ardından da bulunan artırılmış ceza miktarı üzerinden zincirleme suç nedeniyle TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca artırım yapılarak sonuç cezanın belirlenmesi yerine sanık hakkında tehdit ve hakaret suçları nedeniyle ikişer kez mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/34125 Karar: 2016/2121 Tarih: 10.02.2016

"Orospu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.