Sıfatsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sıfatsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sıfatsız," genellikle bir kişi veya nesnenin olumsuz bir şekilde nitelendirildiği bir ifadedir. Kelime anlamı olarak, "sıfat" teriminin zıttıdır. "Sıfat," bir nesnenin veya kişinin özelliklerini, niteliklerini veya durumunu belirten kelimelerdir. "Sıfatsız" ifadesi argo veya kaba bir dille kullanıldığında, bir kişiyi veya nesneyi yetersiz veya değersiz olarak nitelendirmek amacıyla kullanılabilir

Hakaret mi?


Sıfatsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın elektrik borcundan dolayı evine hacze gelen müşteki avukata söylediği "Sen ne sıfatsız adamsın, kaç kere geldim konuyu anlattım, niye hacze geldin" biçimindeki sözlerin yakınma ve kendisine durumunu anlattığı halde avukatın anlayışsız davrandığını belirtme niteliğinde olup müştekinin onur, şeref ve saygınlığına yönelik bir saldın içermediği gözetilmeden, yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/37833 Karar: 2014/31815 Tarih: 05.11.2014

"Sıfatsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.