Tüh Yazıklar Olsun Size

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tüh Yazıklar Olsun Size"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tüh yazıklar olsun size" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun, başkalarının tutumlarını veya davranışlarını olumsuz bir şekilde değerlendirerek hayal kırıklığına uğradığını veya şaşkınlık yaşadığını ifade eden bir deyimdir. Bu cümle genellikle kişinin veya grupların beklentilere uymayan veya kabul edilemez bulduğu bir durumu ifade ederken, hayal kırıklığına uğrama veya şaşkınlık yaşama hissini yansıtır.

Bu ifade, kişilerin veya grupların beklentilere uymayan veya etik değerlere uygun olmayan davranışları veya durumları eleştirmek amacıyla kullanılırken, aynı zamanda kişilerin veya grupların daha iyi davranışlar sergilemeleri gerektiğini belirtir. "Tüh yazıklar olsun size" ifadesi, olumsuz veya kabul edilemez davranışlara veya durumlara tepki gösterme amacı taşırken, aynı zamanda insanların etik değerlere, saygıya ve toplumsal normlara uygun davranma sorumluluğunu vurgular. Terim, kişilerin veya grupların daha iyi ve olumlu davranışlar sergilemelerinin gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda toplumsal ilişkilerde ve iletişimde olumlu ve saygılı bir tutumun önemini ifade eder.

Hakaret mi?


Tüh Yazıklar Olsun Size kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yakınanlara söylediği "Tüh yazıklar olsun size, siz ne biçim insansımız" biçimindeki ifadelerin olayın oluş şekli ve tarafların içerisinde bulunduğu ortam birlikte değerlendirildiğinde, ağır eleştiri niteliğinde olduğu, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/37923 Karar: 2013/25243 Tarih: 04.11.2013

Karar #2
Tarafına haksızlık yapıldığını düşünen sanığın karakolda "Yazıklar olsun size, hepiniz yalancısınız, yalan konuşuyorsunuz" şeklindeki sözleri- nin söylendiği bağlam içinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas: 2015/34444 Karar: 2017/7936 Tarih: 15.06.2017

"Tüh Yazıklar Olsun Size" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.