Sanıkları Koruyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sanıkları Koruyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sanıkları koruyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişi veya bir kurumun, suçlu olduğu düşünülen kişileri veya sanıkları savunmak veya haklarını korumak amacıyla çaba gösterdiğini ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, savunma avukatlarının veya hukuki temsilcilerin, suçlamalarla karşı karşıya olan kişilerin yasal haklarını savunma görevini yerine getirdiğini anlamak için kullanılabilir.

Hakaret mi?


Sanıkları Koruyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın oğlu olan maktul ...'in kasten öldürülmesi suçuna ilişkin Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda hükmün tefhim edilmesinin ardından mahkeme başkanı, üyeleri ile Cumhuriyet savcısı olan mağdur ve müştekilere yönelik duruşma salonunda sarf ettiği belirtilen "T.C. mahkemelerine güveniyoruz, taraflı karar veriyorsunuz, saklan konumuz size inanmıyoruz" şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri mahiyetinde olup kişilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığının anlaşılması karşısında, yetersiz gerekçeyle mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4101 Karar: 2014/15591 Tarih: 07.05.2014

"Sanıkları Koruyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.