Mahkemenizi Tanımıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mahkemenizi Tanımıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mahkemenizi Tanımıyorum" ifadesi ise bir kişinin, kurumun veya yetkinin geçerliliğini veya otoritesini reddetmek amacıyla kullanılır. Bu ifadeyle, kişi veya grup, belirli bir yetkinin veya kurumun etkisini kabul etmeyerek, onun geçerliliğini inkar eder. "Mahkemenizi Tanımıyorum" ifadesi genellikle bir duruma karşı itiraz etmek veya reddetmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Mahkemenizi Tanımıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelttiği "Sen ne biçim hakimsin, Allah mı oldunuz başımıza, mahkemenizi tanımıyorum” şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/6624 Karar: 2018/3657 Tarih: 14.03.2018

"Mahkemenizi Tanımıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.