Görevini Doğru Dürüst Yap

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görevini Doğru Dürüst Yap"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görevini doğru dürüst yap" ifadesi, bir kişiye, bir işe veya sorumluluğa yönelik olarak dürüstlük, titizlik ve sorumlulukla yaklaşmayı ifade eden bir talimattır. Bu ifade, bir kişinin belirli bir görevi veya işi eksiksiz ve düzgün bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgular.

Bu ifade aynı zamanda, kişinin başkalarına karşı sorumluluklarını yerine getirirken etik ve doğru bir şekilde davranması gerektiğini anlatır. Yani, kişinin sadece işi tamamlamakla kalmayıp aynı zamanda dürüstlük ve etik değerlere uygun davranışlar sergilemesi gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Görevini Doğru Dürüst Yap kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdurlara hitaben söylediği "Siz kim oluyorsunuz, aracı çekiyorsunuz, görevinizi doğru dürüst yapın lan, sizi şikâyet edeceğiz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı ve mahkemenin kabul ve uygulamasında isabetsizlik olmadığından, tebliğnamedeki aksi yöndeki görüşe iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 8. CD Esas: 2019/968 Karar: 2019/3157 Tarih: 05.03.2019

"Görevini Doğru Dürüst Yap" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.