Keçi Katili

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keçi Katili"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Keçi katili" ifadesi, genellikle bir kişinin kötü veya acımasız bir şekilde hayvanlara zarar verdiğini veya onları öldürdüğünü ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu terim, hayvanlara karşı duyarsız veya zalimce davranan kişileri eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Keçi katili" ifadesi, hayvan haklarına saygısızlık, vahşet veya acımasızlıkla ilişkilendirilen kişilere gönderme yapmak için kullanılır.

Terim, genellikle mizahi bir şekilde veya argo bir üslupla kullanılırken, hayvanlara yönelik kötü muameleyi eleştirmek veya dikkat çekmek amacı taşır. Aynı zamanda bu ifade, insanların hayvanlara nasıl davranması gerektiği konusunda toplumsal bir mesajı iletebilir ve hayvanlara karşı duyarlılık veya bilinç oluşturmayı amaçlayabilir. Bu deyim, hayvan hakları savunucuları veya toplumda hayvanlara duyarlılık oluşturmak isteyen kişiler tarafından kullanılabilir.

Hakaret mi?


Keçi Katili kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Kamu görevlilerine yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Sanığın Orman İşletme Müdürlüğüne faks yoluyla gönderdiği yazıda yer alan ifadelerin (Orman muhafaza memurlarına hitaben: Sizin bu yaptığınız soykırım benzeri uygulamalar yüzünden iki adet çobanımız intihar etmiştir. Sizin T.C. vatandaşı olduğunuza inanmıyorum. Nasıl İsrail askeri bebek katili ise siz de ağızsız dilsiz olan keçi katilisiniz. Nasıl ceza yazarak çobanların ve çocukların ekmeklerini ellerinden alıyorsunuz. Türk kanı taşıyan hiçbir vatan evladı bunu yapmaz. Akşam sofraya oturup çocuklarınız karşınızdayken rahat yemek yiyebiliyorsunuz. Bir an düşünün o çobanların ve çocukların ekmeksiz kaldığını. Onların yerine kendinizi koyun ve düşünün) ağır eleştiri ve şikâyet hakkı kapsamında bulunması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5117 Karar: 2015/12712 Tarih: 03.12.2015

"Keçi Katili" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.