Basit İnsanlarsınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Basit İnsanlarsınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Basit insanlarsınız" ifadesi, genellikle aşağılayıcı veya küçümseyici bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin zekâsını veya yeteneklerini aşağılamak için kullanılır ve kişinin yeteneksiz, bilgisiz veya kültürsüz olduğunu ima eder. Ancak, "basit" kelimesinin kullanımı tamamen görecelidir ve bir kişinin yetenekleri veya başarıları konusunda tam bir ölçüt değildir. Her insan farklı bir yaşam deneyimine, bilgi birikimine ve yeteneklere sahiptir. Bu nedenle, "basit insanlar" ifadesi bir kişiyi aşağılamak veya küçük düşürmek yerine, insanların farklı yetenekleri ve farklı deneyimleri olduğunu kabul etmek daha saygılı bir yaklaşım olacaktır.

Hakaret mi?


Basit insanlarsınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Benim alkolümü aldıramadınız, sizler basit insanlarsınız, siz kimsiniz lan, sizin feriştahınız gelse beni alamaz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/22183 Karar: 2020/6914 Tarih: 10.06.2020

"Basit İnsanlarsınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.