Göt Herif

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt Herif"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Göt herif" ifadesi, argo bir dil kullanımıdır ve genellikle küfür içeren veya aşağılayıcı bir şekilde kullanılan bir ifadedir. "Göt" cinsel organların argo bir tabiri olduğu için bu ifade olumsuz bir dil kullanımını yansıtır.

Hakaret mi?


Göt Herif kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polise hitaben: Lan g.t herif, beni nereye götüreceksin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6782 Karar: 2019/13037 Tarih: 25.09.2019

Karar #2

Eylemin (Mektup yoluyla, Cumhuriyet savcısı ve cezaevi müdürünü hedef alarak: Beni buraya gönderen, Cenab-ı Allah'tan korkmayan oryantaller, anası babası belli olmayan, adaleti savunan karaktersiz, kişiliği olmayanların eline düştük, her tarafı oynuyor i.neye sahip çıkıyorlar, g.t herifler, it iti ısırmıyor) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8028 Karar: 2020/1751 Tarih: 21.01.2020

"Göt Herif" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.