Osuruklu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Osuruklu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Osuruklu" terimi, argo veya gündelik dilde, bir kişinin davranış veya sözleriyle itibarını düşüren, hoş olmayan veya ahlaki olarak kabul edilmeyen bir duruma işaret eder. Bu ifade genellikle kişinin toplum içinde veya belli bir çevrede itibarını kaybettiğini, saygınlığını yitirdiğini veya utanç verici bir duruma düştüğünü ifade eder. "Osuruklu" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve kişinin toplumdaki yerini veya ilişkilerini olumsuz etkilediği düşünülen bir durumu vurgular.

Hakaret mi?


Osuruklu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

incelenen dosyada, müştekinin sunduğu dilekçeye göre bir sosyal paylaşım sitesinde müşteki hakkında "Osuruklu avukat" şeklinde yorum yazıldığı, yazılan yorumun mahiyeti incelendiğinde şüpheli veya şüphelilerin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra, şüpheli veya şüpheliler tespit edilemediği takdirde dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerekmektedir. Şüpheli veya şüphelilerin tespiti halinde ise CMK'nın 170/2. maddesi uyarınca mevcut delillerin şüpheli veya şüpheliler hakkında hakaret suçundan iddianame düzenlene- bilmesi için suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüpheli veya şüphelilerin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, lehine ve aleyhine toplanacak tüm kanıtların mahkemece birlikte tartışıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii karan hukuka aykırıdır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/8374 Karar: 2019/15411 Tarih: 05.11.2019

"Osuruklu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.