Ermeni Dedenin Torunu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ermeni Dedenin Torunu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ermeni Dedenin Torunu" ifadesi, bir kişinin geçmişine veya soyuna atıfta bulunarak, bir özelliğini veya davranışını eleştirmek veya alay etmek için kullanılır. "Ermeni Dedenin Torunu" ifadesi, bir kişinin atalarından veya geçmişinden gelen bir özelliğini veya durumunu vurgulamak için kullanılırken, genellikle olumsuz bir ton taşır.

Hakaret mi?


Ermeni Dedenin Torunu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yazdın suça konu... başlıklı kitabın içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kullandığı ifade biçiminin, (Ermeni dedenin torunu) ülkemizin gündeminde ön sıralarda yer alması nedeniyle toplum tarafından tanınan katılanın, onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri ve rahatsız edici söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi, yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/8705 Karar: 2017/15219 Tarih: 25.12.2017

"Ermeni Dedenin Torunu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.