Dangalak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dangalak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dangalak" terimi, genellikle akıl veya mantık yönünden eksik veya anlayışsız bir kişiyi aşağılamak veya alay etmek amacıyla kullanılan bir argo terimdir. Bu ifade, bir kişinin düşüncesiz veya aptalca davrandığı durumları ifade etmek için kullanılır. "Dangalak" kelimesi, kişinin zeka veya anlayış seviyesini eleştirmek amacıyla kullanılan olumsuz bir tabirdir.

Bu terim, iletişimde olumsuz bir ton oluşturabilir ve karşı tarafı rencide edebilir. Ayrıca, "dangalak" gibi aşağılayıcı ifadeler kullanmak, hoşgörüsüz bir dil kullanmaya neden olabilir. İletişimde saygılı bir dil kullanmak ve başkalarına karşı anlayışlı olmak önemlidir. Eleştiri veya düşüncelerinizi ifade etme ihtiyacı hissettiğinizde, daha yapıcı bir dil kullanarak iletişim kurmak genellikle daha olumlu sonuçlar doğurur.

Hakaret mi?


Dangalak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Tanıklar ....... ve ...'in sanık savunmasını destekleyen beyanlarına göre sanığın devlet hastanesinde görevli doktor olan katılana kendisiyle ilgilenmediğini düşündüğü için "Senin gibi doktorun Allah belasını versin" dediği, ayrıca "Dangalak" kelimesini söylemediğinin anlaşılması karşısında, sanığın katılana yönelttiği bu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve beddua niteliğinde olduğu, bu şekilde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yerinde olmayan gerekçeyle mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/17252 Karar: 2014/23288 Tarih: 26.06.2014

Karar #2

Oluşa uygun mahkeme kabulüne göre aynı binada oturan taraflar arasında üst katta bulunan katılan sanık C.…'in oğlunun ses çıkararak alt kattaki sanık N...'i rahatsız etmesinden dolayı yaşanan tartışmada, sanık N...’in "Dalyarak, dangalak" biçimindeki hakaret içeren sözlerine karşılık katılan sanık C...'in söylediği "Terbiyesizlik yapma" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret suçunun unsurlarının oluşmaması karşısında, bu sanık hakkında beraat kararı yerine ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/7 Karar: 2017/15640 Tarih: 27.12.2017

Karar #3

Sanığın ... tarihli duruşmadaki -heyete hitaben- "Totoşlar, dangalaklar, istediğiniz karar verin, vermezseniz adisiniz" ifadelerinin açıkça küçük düşürücü ve mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden beraat karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12965 Karar: 2018/14215 Tarih: 01.11.2018

Karar #4

Eylemin (İcra Müdürlüğü görevlisine hitaben: Sen kimsin, sen dangalak mısın, salak mısın, sen ne okudun, tam da salağa benziyorsun, geri zekalı, ben senin sorduğun şahısları tanımak zorunda mıyım?) doğru olarak nitelendirdiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık... müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16956 Karar: 2022/17887 Tarih: 26.09.2022

"Dangalak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.