Merdi Kıpti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Merdi Kıpti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Merdi Kıpti" ifadesi, bir kişinin genellikle kendi olumlu yönlerini veya başarılarını abartarak övündüğü veya tanıttığı bir durumda, bu kişinin aslında sakladığı veya gizlediği suçları, hataları veya olumsuz tarafları başkalarına açıklamasını ifade eder. Bu durumda, kişi kendi itibarını korumak veya dikkat çekmek amacıyla olumlu yönlerini vurgularken, aynı zamanda suç veya hatalarını saklamaya çalışır. Fakat başkaları tarafından bu suçların veya hataların ortaya çıkarılmasıyla kişinin çelişkili veya ikiyüzlü davranışı açığa çıkar.

Bu ifade, genellikle ikiyüzlülük, yalan söyleme veya çelişkili davranışı eleştirmek amacıyla kullanılır. Kişinin kendi değerlerini ve itibarını yüceltme amacıyla yaptığı övgülerin altında, gerçekte varolan olumsuz tarafları veya suçları açığa çıkarmak, bu tür davranışın samimiyetsizliğini göstermeye çalışır. Bu ifade, insanların dürüstlüğünü, samimiyetini ve sorumluluğunu sorgulamayı amaçlar ve olumlu özelliklerini öne çıkaran kişilerin gerçek yüzünü göstermeye çalışır.

Hakaret mi?


Merdi Kıpti kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Facebook adlı sitede "Merdi Kipti şecaat arz ederken sirkatin söylermiş. Erdoğan da aynısı yapıyor" şeklinde yazı yayınlanması eylemine ilişkin) yapılan yargılama sonunda yüklenen suç açısından sanığın kastının bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, o yer Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle beraate ilişkin hükmün onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/60 Karar: 2017/4245 Tarih: 01.06.2017

"Merdi Kıpti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.