Kaşarın Kızı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaşarın Kızı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kaşarın Kızı terimi, Türkçe argo bir deyimdir ve bir kadının cinsel ilişkiye olan isteğini ifade eder. "Kaşarın Kızı" kelimesi, argo bir tabir olması nedeniyle toplumda farklı algılanabilir. Bu deyim, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve bir kadının ahlaki değerlerine uygun olmayan bir davranış sergilediğini ima eder.

Kaşarın Kızı terimi, kökeni itibariyle argo bir dil kullanımıdır ve cinsel içerikli bir ifade olduğu için dikkatli kullanılması gerekmektedir. Bu terim, kadınların cinsel özgürlüğü ve tercihleri üzerinde yapılan olumsuz değerlendirmelere bir örnek olarak karşımıza çıkar. Toplumda, bu terim genellikle aşağılayıcı bir şekilde kullanılır ve kadınları küçümseyen bir dil kullanımıdır.

Hakaret mi?


Kaşarın Kızı  kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana göndermiş olduğu cinsel taciz içerikli mesajların yanı sıra gönderdiği "Kaşarın kızı" biçimindeki sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, "sanığın mesaj çekme eyleminin cinsel taciz amaçlı olduğu, bu nedenle aynı eylemden iki suç olmayacağı" şeklindeki yerinde olmayan gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/14193 Karar: 2014/31639 Tarih: 04.11.2014

"Kaşarın Kızı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.