Mesleği Kötüye Kullanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mesleği Kötüye Kullanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mesleği kötüye kullanmak" bir kişinin mesleki yetki ve sorumluluklarını kötüye kullanarak, genellikle kişisel kazanç veya avantaj elde etme amacıyla, hileli veya etik dışı davranışlarda bulunması anlamına gelir. Bu terim, genellikle kamu hizmeti sunan profesyoneller veya yetkililer için kullanılır ve toplumun güvenini kötüye kullanarak suistimal etmek anlamına gelir.

Mesleği kötüye kullanma örnekleri, farklı meslek gruplarında farklı biçimlerde görülebilir. Örneğin, bir doktorun hastalarını gereksiz tıbbi işlemlere yönlendirmesi veya yanıltıcı bilgi vermesi, bir avukatın müvekkilinin çıkarlarını ihmal etmesi, bir kamu görevlisinin resmi kaynakları kişisel kazanç sağlamak için kullanması gibi durumlar mesleği kötüye kullanma olarak kabul edilebilir. Bu tür davranışlar, toplumun güvenini sarsabilir, halk sağlığı veya güvenliğini riske atabilir ve hukuki sonuçları beraberinde getirebilir.

Hakaret mi?


Mesleği Kötüye Kullanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(... Cumhuriyet Başsavcılığına avukat hakkında sunulan dilekçede "Şantaj yaparak, aleyhinde maddeleri bulunan ve eksikleri bulunan ... tarihli protokolü imzalatarak beni tuzağa düşürmüştür, bu avukat mesleğini kötüye kullanarak sözleşme yapmıştır." şeklinde cümleler kullanmak biçimindeki eyleme ilişkin) mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan, katılan vekilinin sanığın hakaret ve iftira suçlarını işlediğinin dosya içeriği ile sabit olduğuna, atılı suçların yasal unsurlar oluştuğu halde eksik ve yanlış değerlendirme ile beraat kararı verildiğine, kararın bozulması gerektiğine yönelik temyiz itirazının reddiyle hükümlerin (beraat) onanmasına...

Yargıtay 8. CD Esas: 2020/8975 Karar: 2021/15132 Tarih: 01.06.2021

"Mesleği Kötüye Kullanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.