Rüşvet Dağıtmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Rüşvet Dağıtmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Rüşvet dağıtmak," genellikle yasa dışı veya etik dışı bir şekilde, kişilere veya kurumlara haksız avantaj sağlamak amacıyla para, hediye, hizmet veya diğer değerli şeyleri vermek anlamına gelir. Bu terim, kişinin kişisel çıkar veya amaçları doğrultusunda, resmi veya özel ilişkilerde yolsuzluk veya kayırma amacıyla bu tür avantajları sunması anlamını taşır.

Rüşvet dağıtmak, hem rüşvet veren kişinin hem de rüşvet alan kişinin toplumsal ve hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabilecek bir suç işlediği anlamına gelir. Bu tür eylemler, adil rekabeti bozar, kamu hizmetlerinin objektifliğini zedeler ve güvenilirlik ve etik değerleri tehlikeye atar. Rüşvet dağıtmak, birçok ülkede suç olarak kabul edilir ve yasalarla cezalandırılır. Bu nedenle, etik ve hukuki standartlara uygun davranış, toplumun sağlıklı işleyişi ve adil rekabetin korunması için önemlidir.

Hakaret mi?


Rüşvet Dağıtmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanık...in... havale tarihli ... Açık Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğünden vasi tayiniyle ilgili olarak... Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben göndermiş olduğu dilekçesinde, vasi adaylarım diyerek,... Belediye Başkanı olarak görev yapan mağdur-müşteki...e karşı "İhalelerde yaptığı yolsuzlukları örtbas ettiğini, dağıttığı rüşvetlerle halen kolunda oturduğunu, özel hayatını güzel gizlemesi nedeniyle tercih edildiğini, anca 28 Şubat'taki başarısının da unutulmaması gerektiği" şeklinde,... Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan mağdur-müşteki ...'e karşı "Yaptırdığı soruşturmaları kapatması, delilleri toplamayıp karartması ve güce bağımlı olması" şeklinde, ... Vergi Dairesi Müdürü olarak görev yapan mağdur-müşteki ...'e karşı "Hileli raporlar düzenleyerek birilerini aklama çabasına girmesi, tüm bildirimlerine rağmen kendisine karşı vergi kaçakçılığı raporu düzenleyerek hakkında dava açılmasına sebep olması, makamında kolonya şişesi fırlatmaya kalkışarak seni cezaevinde ziyarete geleceğim diyecek kadar açık yürekli olması ve organize bir şekilde puanda cezaevinde bulunmama sebep oldukları" şeklindeki ifadeleriyle kamu görevlisi olarak çalışan katılanlara yönelik zincirleme şekilde gıyapta hakarette bulunmasına ilişkin) yargılama neticesinde, suçunun kamu görevlisine karşı işlenmesi halinde TCK'nın 125/3-a maddesi uyarınca ceza tayin edilmesi gerekirken, TCK'nın 125/1. maddesi gereğince ceza tayin edilerek yasal olmayan gerekçe ile TCK'nın 125/3-a maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15298 Karar: 2022/14120 Tarih: 06.06.2022

"Rüşvet Dağıtmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.