Kan Emici

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kan Emici"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kan emici, gerçek anlamda kanla beslenen bir canlı türüdür. Örneğin, sivrisinek, sülük, kene, pire gibi hayvanlar kan emici olarak bilinir. Kan emici, aynı zamanda bir tıbbi araç olarak da kullanılabilir. Sülükler, vakum vasıtasıyla hasarlı dokudan kan almak için tasarlanmış bir cam tüptür.

Kan emici, mecazi anlamda ise başkalarından asalak bir şekilde kar elde eden veya onların hayatını zorlaştıran kişi veya kurum için kullanılan bir hakarettir. Örneğin, “kan emici patron”, “kan emici vergiler”, “kan emici faizler” gibi ifadelerde kan emici, insanın hakkını yiyen veya onu sömüren bir durumu belirtmek için kullanılır. Kan emici, bazen de çok acımasız veya zalim olan kişi veya grup için kullanılabilir. Örneğin, “kan emici teröristler”, “kan emici katiller” gibi ifadelerde kan emici, insanın canına kast eden veya onu öldüren bir durumu belirtmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Kan Emici kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ile müşteki ve müştekinin annesi arasında ekonomik ilişki bulunduğu, somut olayda sanığın kullanmış olduğu kelimenin (Sen de yanındaki ne olduğunu bildiğim kişi gibi kan emicisin) ekonomik ilişkiden kaynaklı, serzenişte bulunma yönünde kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu, müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/11436 Karar: 2015/13267 Tarih: 10.12.2015

"Kan Emici" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.