Kadın Başınla Bu İşlere Karışma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kadın Başınla Bu İşlere Karışma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kadın Başınla Bu İşlere Karışma, Türkçe’de bir uyarı veya yasaklama ifade eden bir cümledir. Genellikle bir kadının gücünün yetemeyeceği veya etkili olamayacağı işlere el attığını veya yapmaya çalıştığını belirtmek için kullanılır. Bu cümle, başından büyük işlere karışmak deyimiyle benzer bir anlama sahiptir. Bu cümle, kadınların bazı işlere karışmaması gerektiği gibi bir toplumsal beklentiye dayanabilir

Hakaret mi?


Kadın Başınla Bu İşlere Karışma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in icra takibine konu borcu ödemek üzere gittiği avukatlık bürosunda büroyu terk etmesini isteyen mağdur ...'e "Sen kadın başınla bu işlere karışma, kapa çeneni, otur oturduğun yerde" biçiminde sözler söylemekten ibaret eyleminin hakaret aşamasına varmayan nezaket dışı davranış niteliğinde olup olmadığı değerlendirilmeden ve bu sözlerin ne suretle küçük düşürücü nitelikte bulunduğu yöntemince açıklanmadan hükümlülük kararı verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/20122 Karar: 2012/802 Tarih: 17.01.2012

"Kadın Başınla Bu İşlere Karışma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.