Din Tüccarlığı Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Din Tüccarlığı Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Din Tüccarlığı Yapıyorsun; din ile ilgili inanç ve değerleri, siyasi veya maddi çıkar elde etmek için kullanan veya sömüren kişiye denir.

Hakaret mi?


Din Tüccarlığı Yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Sen çok terbiyesiz, riyakâr, yalancı birisin .... suratına da söyledim, yine söylüyorum, din tüccarlığı yapıyorsun, dini alet ederek kendini haklı gösterme çabalarında, bundan biraz adam ol, bazı insanlar iki taraflı oynar, ama sen her taraflı oynuyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/1547 Karar: 2019/11986 Tarih: 11.09.2019

"Din Tüccarlığı Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.