Kalitesiz Malzeme Alıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kalitesiz Malzeme Alıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kalitesiz malzeme alıyorsunuz, niteliksiz, düşük standartlı veya istenilen özellikleri taşımayan malzeme satın aldığınız anlamına gelir. Örneğin, kalitesiz bir çelik, kompozisyonu, üretim metodu veya kesit şekli bakımından istenen kriterleri karşılamayan bir çeliktir.

Hakaret mi?


Kalitesiz Malzeme Alıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana yönelttiği sözlerin (Belediye görevlisine hitaben: ... neden koruyorsunuz, aramızda nasıl bir samimiyet var, nasıl Müslümansınız da en az 600 milyar zarar var, yoksa ortak mısınız, yürekli ol korkma, yoksa birinden mi çekiniyorsun, bir kere dürüst ol, haksızlık yapan sahtekar işten at gücün yeterse, seçimden sonra sizlerle görüşeceğiz, bu şerefsiz hala çalıyor, bu kadar kalitesiz malzeme alıyorsunuz, bu hiç kitaba sığmaz, sizin dininiz özel mi, belediyeye zarar veren birini neden çalıştırıyorsun, ne verdi sana şerefsiz.... cevap ver) katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı…

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3263 Karar: 2015/3654 Tarih: 29.06.2015

"Kalitesiz Malzeme Alıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.