Geniş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Geniş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Geniş" kelimesi, temel anlamıyla bir nesnenin veya alanın boyutlarının büyük veya geniş olduğunu ifade eder. Bu terim, fiziksel özelliklerin yanı sıra mekânsal veya zihinsel anlamlarda da kullanılabilir. Örneğin, "geniş bir oda" ifadesi, odayı daha büyük boyutlu ve ferah bir alan olarak tanımlar. Benzer şekilde, "geniş bir perspektif" ifadesi, daha kapsamlı bir bakış açısını temsil edebilir.

Hakaret mi?


Geniş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Siz genisiniz" şeklindeki sözlerin ifadelerin bütünlüğü içinde kaba hitap tarzı niteliğinde olup müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta bulunmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/8477 Karar: 2015/4709 Tarih: 08.09.2015

"Geniş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.