Ruhunu Satmışsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ruhunu Satmışsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ruhunu satmışsın" ifadesi, genellikle bir kişinin değerlerini, ilkesini veya onurunu çıkar veya kişisel kazanç için terk ettiğini veya feda ettiğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin ahlaki veya etik değerlerinden ödün vererek kendi çıkarları veya kazancı için taviz verdiğini ifade eder.

Deyim, bir kişinin başkalarının etkisi veya baskısı altında hareket ederek kendi özgünlüğünü veya kimliğini kaybettiğini veya kendi değerlerini çiğneyerek başkalarının taleplerine boyun eğdiğini ifade eder. "Ruhunu satmışsın" ifadesi, bireyin içsel bütünlüğünü veya onurunu kaybettiği durumları ifade ederken, aynı zamanda kişilerin kendi değerlerini koruma ve kişisel bütünlüğünü sürdürme gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Ruhunu Satmışsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen dosyada, belediye başkan aday adayı olan sanığın yerel seçimler öncesi açılışta konuşma yapıp, konuşmada aynı partide siyaset yapan katılan hakkında "Sen kimsin ki, senin şeceren bozuk. Senin işin beni buradan indirmek isteyenlere katkı koymak. Sen kalemini satmışsın, sen ruhunu satmışsın. Senle işim olmaz benim. Sen benim muhatabım değilsin" şeklindeki sözlerinin eleştiri sınırlarını aşmadığı, aşağılama, küçültme boyutuna ulaşmayan, ağar siyasi eleştiri niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/5495 Karar: 2018/4044 Tarih: 21.03.2018

"Ruhunu Satmışsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.