Ne Bakıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Bakıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne bakıyorsun?" ifadesi, genellikle bir kişinin kendisine uzun süre veya dikkatli bir şekilde baktığını düşündüğü bir başkasına yöneltilen bir soru veya söylemdir. Bu ifade, kişinin göz temasının veya dikkatinin bir kişi tarafından fark edilmesi durumunda, bazen tepki olarak veya alaycı bir tonla kullanılır.

"Ne bakıyorsun?" terimi, bazen meraklı veya eleştirel bir anlam taşırken, bazen de kişinin kendisine yönelik ilgiyi veya göz temasını rahatsız edici bulduğunu ifade eder. Bu ifade, kişiler arasındaki göz temasının veya dikkatinin nasıl algılandığını ve etkileşimde nasıl bir rol oynadığını yansıtırken, aynı zamanda insanların karşılıklı iletişimde nasıl etkileşimde bulunduğunu da belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin iletişimdeki tonuna ve bağlama göre anlamının değişebileceği, saygılı bir şekilde iletişimde bulunmanın önemini unutmamak gerektiğidir.

Hakaret mi?


Ne Bakıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Ne bakıyorsan lan" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39190 Karar: 2017/9073 Tarih: 18.09.2017

"Ne Bakıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.