Tefeci Gibi Konuşuyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tefeci Gibi Konuşuyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Tefeci gibi konuşmak, bir kişinin sert, acımasız ve bencil bir şekilde konuşması anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin başkalarına karşı aşırı talepkar, haksız veya baskıcı bir tutum sergilediğini ifade eder. Tefeci gibi konuşmak, genellikle agresif ve hoş olmayan bir iletişim tarzını tanımlar.

Hakaret mi?


Tefeci Gibi Konuşuyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Vekâlet ücretine dair anlaşmazlıktan dolayı avukata hitaben: Sen tefeciler gibi konuşuyorsun) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17161 Karar: 2022/16516 Tarih: 01.07.2022

Karar #2

Eyleme (Vekalet ücretine dair anlaşmazlıktan dolayı avukata hitaben: Sen tefeciler gibi konuşuyorsun) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17161 Karar: 2022/16516 Tarih: 01.07.2022

Karar #3

Yargılamaya konu somut olayda, "Sen ne biçim avukatsın, ne biçim insansın, sen tefecilerle birlikte çalışıyorsun" şeklindeki sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba hitap tarzı niteliğinde ve ağır eleştiri olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30664 Karar: 2016/8479 Tarih: 01.10.2015

"Tefeci Gibi Konuşuyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.