Davamı Süründürüyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Davamı Süründürüyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Davamı Süründürüyorsun" ifadesi, bir kişinin veya bir tarafın yargı sürecini kasıtlı olarak uzatmak, geciktirmek veya oyalamak amacıyla çaba harcadığını ifade eder. Bu ifade, yargı sistemindeki bir duruşmayı veya dava sürecini gereksiz yere uzatma veya karmaşıklaştırma eylemini eleştirmek veya sorgulamak için kullanılır.

"Davamı Süründürüyorsun" ifadesi, genellikle hukuki bir anlaşmazlık veya dava konusunda taraflar arasındaki gecikmeleri, oyalamaları veya karmaşıklıkları ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda, bir tarafın süreci kasıtlı olarak yavaşlatarak diğer tarafın adaleti veya sonucu elde etme hakkını engellemeye çalıştığını vurgulayabilir. Bu ifade, genellikle olumsuz bir bağlamda kullanılır ve hukuki bir konuda anlaşmazlıkları veya adaletsizlikleri vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Davamı Süründürüyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın ...Asliye Hukuk Mahkemesi'nin duruşmasında mahkeme hakimine hitaben sarf ettiği "Davama süründürüyorsun" şeklindeki sözü ağır eleştiri niteliğinde olduğu halde ve öncesindeki el kol hareketlerinin müştekinin onur şeref ve saygınlığını ne şekilde rencide ettiği tartışılıp açıklığa kavuşturulmadan, eksik inceleme ve yeterli olmayan gerekçelerle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas 2011/27532 Karar: 2013/12086 T: 08.05.2013

"Davamı Süründürüyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.