Nadan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Nadan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Nadan" genellikle deneyimsiz, bilgisiz, basit veya saf bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir sıfattır. Bu kelime, bir konuda bilgi veya deneyime sahip olmayan, naif veya safça davranan birini ifade etmek için kullanılır.

"Nadan" kelimesi, kişinin yetersiz bilgi veya deneyime sahip olduğunu vurgularken, aynı zamanda olumsuz bir anlam taşıyabilir ve kişinin saflığı veya basitliği üzerine alaycı bir şekilde atıfta bulunabilir. Örneğin: "O konuda nadan biri olduğunu söyleyebilirim, çünkü hiç deneyimi yok." ve  "Onun neden bu kadar nai̇f davrandığını anlamıyorum."

Bu kelime, bir kişinin bilgisizliğini veya deneyimsizliğini ifade etmek amacıyla kullanıldığında dikkatli olunmalı ve alaycı bir şekilde kullanılmaktan kaçınılmalıdır, çünkü insanları küçümsemek veya aşağılamak istenmeyen bir sonuca yol açabilir.

Hakaret mi?


Nadan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığı yazdığı suça konu... baskılı kitabın içeriği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın kullandığı ifade biçiminin (Kur'an- Kerimi tarif eden sapık ve nadan esas) ülkemizin gündeminde ön sıralarda yer alması nedeniyle toplum tarafından tanınan katılanın onur, şeref ve saygınlığım rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri ve rahatsız edici söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun un- surlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 8. CD Esas: 2017/8705 Karar: 2017/15219 Tarih: 25.12.2017

"Nadan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.