Seni Bir Yerime Kazımam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Seni Bir Yerime Kazımam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Seni Bir Yerime Kazımam" ifadesi, genellikle bir kişinin başka bir kişiye karşı öfkesini veya tepkisini dile getirirken kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin karşı tarafı küçümseyici veya küfürlü bir şekilde reddetmek veya onunla ilişki kurmayı reddetmek amacıyla kullanılır. Terimdeki "kazımak" kelimesi argo bir dil içerebilir ve kaba bir ifade olarak kabul edilebilir.

"Seni Bir Yerime Kazımam" ifadesi, olumsuz bir duruma tepki göstermek veya bir kişinin davranışlarına karşı öfke veya hoşnutsuzluğu ifade etmek için kullanılabilir. Bu ifade, genellikle karşı tarafın önemsenmediğini veya ilgi görmeye değer olmadığını ifade ederken, aynı zamanda karşısındaki kişiye karşı düşmanca veya küçümseyici bir tavır sergileme amacı taşıyabilir. İletişimde olumlu ve saygılı bir dil kullanmak, sağlıklı iletişim kurmayı teşvik ederken, anlaşmazlıkları ve olumsuz etkileşimleri azaltabilir.

Hakaret mi?


Seni Bir Yerime Kazımam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Seni bir yerime kazımam" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi,

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/8307 Karar: 2018/5552 Tarih: 16.04.2018

"Seni Bir Yerime Kazımam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.