Suçlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suçlu"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Suçlu" terimi, bir suç işlediği kanıtlanan veya mahkeme tarafından suçlu bulunan bir kişiyi ifade eder. Suçlu, yasaların veya hukuk sistemlerinin belirlediği kuralları ihlal ederek suç işlemiş bir kişi olarak kabul edilir. Suçlu, mahkeme kararıyla suçlu bulunmuş bir kimse olabileceği gibi, daha genel bir anlamda da suç işleyen herhangi bir bireyi tanımlayabilir.

Suçlu bulunma süreci, adil yargılama ve delillere dayalı kararlarla gerçekleşmelidir. Bir kişinin suçlu olduğunun tespiti, savcılık ve savunma tarafından sunulan kanıtlara, tanıkların ifadelerine ve yasal prosedürlere dayanır. Suçlu bulunma sonucunda, kişiye uygun bir ceza verilir. Suçluluk durumu, hukuki sürecin önemli bir aşamasını oluşturur ve adaletin sağlanması amacıyla ciddi bir şekilde ele alınmalıdır.

Hakaret mi?


Suçlu kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın müştekilere yönelik söylediği kabul edilen "Potansiyel suçlu" şeklindeki sözünün müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/13524 Karar: 2020/5889 Tarih: 11.03.2020

"Suçlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.