Fitne Çıkarmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fitne Çıkarmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Fitne çıkarmak, kargaşa, bozgunculuk, kavga, ihtilal, isyan, anarşi, bölücülük meydana getirmek, fesatlık yapmak anlamına gelir. Fitne ayrıca imtihan, günah, şirk, bela gibi manalara da gelebilir.

Hakaret mi?


Fitne Çıkarmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın YÖK Başkanlığına hitaben yazılmış, katılana yönelik iddialarını içeren dilekçesindeki ifadeler (Provokatör, üniversiteyi kendi imparatorluğuna çevirdiği, husumet beslediği kişilere karşı kan davası güttüğü, fitne çıkardığı, üniversitede dolaplar çevirdiği ve zulüm yaptığı) ile aşamalardaki savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sözlerinin hakaret niteliği taşımadığı, hakaret kastıyla hareket ettiğinin düşünülemeyeceği ve katılana yönelik yakınmalarının eleştirel nitelikte bulunduğu gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyete hükmolunması kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/37386 Karar: 2014/5112 Tarih: 18.02.2014

"Fitne Çıkarmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.