Lağım Suratlı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lağım Suratlı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Lağım Suratlı, kanalizasyon veya pis su anlamına gelir. Suratlı, somurtkan veya asık yüzlü anlamına gelir. Bu yüzden Lağım Suratlı, kötü huylu veya karamsar birini tanımlamak için kullanılan küçük düşürücü bir ifadedir.

Hakaret mi?


Lağım Suratlı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Sosyal medyada "Lağım suratlı, insan tipi eleştiriliyorsa önce aynaya bak sıfatını gondiklediğim" şeklinde yorum yapılmasına ilişkin CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımınca soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür. Yargıtay 4. CD Esas: 2022/8097 Karar: 2022/21474 Tarih: 01.11.2022

"Lağım Suratlı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.