Ne Biçim Hakimsin/Savcısın/Öğretmensin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Biçim Hakimsin/Savcısın/Öğretmensin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne Biçim Hakimsin/Savcısın/Öğretmensin" ifadesi, genellikle bir kişinin bir konuda veya durumda yeterli veya adil bir karar vermediğini veya başarılı bir şekilde yönetmediğini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin yetki veya sorumluluğunu yerine getirirken yetersiz veya etkili olmadığını vurgularken, aynı zamanda kişinin davranışlarını veya kararlarını eleştiren bir ton taşıyabilir.

"Ne biçim hakimsin?" terimi, genellikle eleştirel bir anlam taşır ve kişinin rolünü veya yetkisini adil ve etkili bir şekilde kullanmadığını ifade ederken, aynı zamanda kişinin performansını sorgulayan bir ifadedir. Bu ifade, insanların yetki ve sorumluluklarını doğru bir şekilde yerine getirmenin önemini hatırlatarak, kişilerin profesyonel davranışlarını ve kararlarını eleştirel bir gözle değerlendirmesi gerektiğini vurgular. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin eleştiri amacı taşıdığı, ancak saygılı ve yapıcı bir şekilde iletişimde bulunmanın önemini unutmamak gerektiği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Ne Biçim Hakimsin/Savcısın/Öğretmensin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Yargılamaya konu somut olayda, sanığın müştekiye yönelttiği "Sen ne biçim hakimsin, Allah mı oldunuz başımıza, mahkemenizi tanıyorum" şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18 CD Esas:2016/6624 Karar: 2018/3657 Tarih: 14.03.2018
Karar #2
Ne Biçim Öğretmensiniz Sanığa veli toplantısı için gittiği okulda mağdur...'in çocuklara baharda görüp ana okulunda okuyan kızının öğretmeni tarafından dövüldüğünü söylemesi üzerine, kızının mağdur tarafından dövüldüğünü düşünerek mağdura söylediği "Siz ne biçim öğretmensiniz" sözlerinin mağdurun onur, şeref ve saygınlığı rencide edici nitelikte olmadığı gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması kanuna aykırı... Yargıtay 1. CD Esas:  2012/27818 Karar: 2014/1529 Tarih: 1:22.01.2014
Karar #3
Ne Biçim Savcısın Sanığın olay tarihinde Cumhuriyet savcısı olan katılanın odasına gelip oğluna ait otopsi raporunu istemesi ve katılanın raporun henüz gelmediğini söylemesi üzerine katılana hitaben söylediği kabul edilen "Sen ne biçim savcısın, savcılık bu mu, benim oğlumun raporunu bana ver şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet karan verilmesi kanuna aykırı Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18232 Karar: 2016/8514 Tarih:21.04.2016

"Ne Biçim Hakimsin/Savcısın/Öğretmensin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.