Koynumuzda Yılan Beslemişiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Koynumuzda Yılan Beslemişiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Koynumuzda yılan beslemişiz" ifadesi, genellikle güvendiğimiz veya yakın olduğumuz bir kişi veya grup tarafından ihanete uğradığımız veya zarar gördüğümüz durumları ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, güvenilen birinin aslında beklenmedik bir şekilde ihanet ettiğini veya zarar verdiğini belirtirken, aynı zamanda insanların yanıldığı veya kandırıldığı durumları da ifade edebilir.

"Koynumuzda yılan beslemişiz" terimi genellikle hayal kırıklığını ve ihaneti ifade ederken, aynı zamanda insanların bazen başkalarını yanlış değerlendirebileceği ve beklentilerin boşa çıkabileceğini vurgular. Bu ifade, güven ilişkilerinin önemini ve dikkatli olmanın gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda insanların bazen duygusal bağları nedeniyle gerçekleri göz ardı edebileceğini belirtebilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin insanları yanıltan veya ihanete uğratan durumları anlatmak amacıyla kullanılması, ancak kişileri aşağılama veya küçümseme amacı taşımadığı unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Koynumuzda Yılan Beslemişiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in "Biz koynumuzda yılan beslemişiz, seni gerektiği gibi eğittik, sen verilen bu değere layık değilmişsin" şeklindeki sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, ...'e serzenişte bulunduğu ve sarf ettiği sözlerin eleştiri kapsamında kaldığı, hakaret kastını da içermediğinin anlaşılması karşısında, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2 CD Esas: 2012/14928 Karar: 2013/94 Tarih: 14.01.2013

"Koynumuzda Yılan Beslemişiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.