Şıllık

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Şıllık"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Şıllık, Türk kültüründe yaygın olarak kullanılan bir aksesuardır. Geleneksel olarak, şıllık, saçların üzerine takılan süs eşyasıdır. Şıllıklar genellikle kadınlar tarafından kullanılır ve özel günlerde veya düğünlerde giyilen geleneksel kıyafetlere eşlik eder. Şıllıkların tarihçesi çok eskilere dayanmaktadır. Osmanlı döneminde, şıllıklar sadece sarayda kullanılan değerli aksesuarlardı. Günümüzde ise şıllıklar daha yaygın hale gelmiş ve farklı malzemelerden üretilmektedir. Şıllıklar genellikle metal, taş veya ahşap gibi malzemelerden yapılır ve süslemelerle süslenir.

Şıllık aynı zamanda o.. gibi hakaret içerir bir kelimedir. Bu nedenle TCK bakımından cezalandırılırsınız. Şıllık kötü kadın, hayat kadını gibi tanımlanabilir.

Hakaret mi?


Şıllık kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ... 'in doktor olan mağdura yönelik "Seni tokat manyağı yaparım, çocuğuma bakmaya mecbursun, canımı sıkma, şıllık" diyerek tehdit ve hakaret ettiği, mağdurun aşamalardaki beyanından ve olaydan hemen sonra beyanları alınan tanıklar ... ve ...'in kolluktaki anlatımlarından anlaşılması karşısında, sanık ...'in tehdit ve hakaret suçlarından mahkûmiyeti yerine yerinde olmayan gerekçeyle beraatine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/41963 Karar: 2016/4950 Tarih: 15.03.2016

"Şıllık" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.