Pavyon Kadınına Benziyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pavyon Kadınına Benziyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Pavyon, geceleri geç vakte kadar açık, içkili eğlence yeri anlamına gelen bir kelimedir. Pavyon kadını ise, pavyonda çalışan ve müşterilerle eğlenen kadın demektir.

Pavyon kadınına benziyorsun demek, bir kadının görünüşü, davranışı veya giyimiyle pavyon kadınlarını andırdığını söylemek demektir. Bu genellikle hakaret veya küçümseme amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Pavyon Kadınına Benziyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben "Orospu gibi sokaklarda geziyorsun, pavyon kadınına benziyorsun" demek suretiyle hakaret ettiğini belirten olayın tanığı dinlenmeden eksik kovuşturma ile sanığın beraatına karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/35475 Karar: 2013/22036 Tarih: 30.09.2013

"Pavyon Kadınına Benziyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.