Kaybol

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kaybol"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kaybol" genellikle bir nesnenin, kişinin veya bir şeyin izini veya varlığını yitirmesi anlamına gelir. Bu terim, bir şeyin belirli bir yerde olması beklenirken bulunamamasını veya bir kişinin nerede olduğunun bilinmemesini ifade eder. "Kaybol" ifadesi, bir şeyin veya kişinin izini sürmek veya bulmak amacıyla kullanılır.

"Kaybol" terimi aynı zamanda mecaz anlamda da kullanılabilir. Bir düşünce, anlam veya duygu bazen kişinin zihninde kaybolabilir, yani net olmaktan çıkabilir veya anlamı belirsizleşebilir. Aynı şekilde, bir kişi sosyal bağlantılardan uzaklaşabilir ve izole olabilir, bu durumda da "kaybolmuş" olarak ifade edilebilir. Terim, farklı bağlamlarda kullanılarak bir şeyin veya kişinin kaybını belirtirken, bağlamın anlamı belirlemede önemli bir rol oynadığını unutmamak önemlidir.

Hakaret mi?


Kaybol kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay anında kendisine müdahale eden mağdur infaz koruma memuruna yönelik olarak söylediği “Sen de kaybol lan" şeklindeki sözlerin kaba hitap tarzı niteliğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta sözler olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5267 Karar: 2015/6565 Tarih: 06.10.2015

"Kaybol" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.