Kendini Bir Şey Sanmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kendini Bir Şey Sanmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kendini bir şey sanmak, kişinin gerçek yeteneklerini ya da bilgisini abartılı bir şekilde değerlendirmesi ve kendini başkalarından üstün görmesidir. Bu davranış, genellikle kişinin egosunu tatmin etmek ve başkalarının dikkatini çekmek amacıyla yapılır. "Kendini bir şey sanmak", bir kişinin gerçekte olmadığı veya hakkı olmayan bir değeri, yeteneği veya önemi olduğuna inanması anlamına gelir. Bu ifade, kişinin kendi yeteneklerini veya konumunu abartarak kendini gereğinden fazla değerli veya önemli görmesi durumunu ifade eder. Bu davranış, genellikle aşırı özsaygı veya kibirle ilişkilendirilir.

"Kendini bir şey sanmak" ifadesi, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve kişinin gerçekleri göz ardı ederek ya da büyüklenerek kendini öne çıkarmaya çalıştığı durumları tanımlar. Bu tür bir davranış, çevresindeki insanlar arasında rahatsızlık yaratabilir, ilişkileri bozabilir ve başkalarının güvenini kaybetmesine neden olabilir. Bu ifade, özellikle alçakgönüllülük ve gerçekçilik gibi olumlu değerlere vurgu yaparken, kişinin kendi yeteneklerini ve konumunu doğru bir şekilde değerlendirmesi gerektiğini vurgular. Aşırı özsaygının ve kibrin, kişinin gelişimini ve olumlu ilişkiler kurma yeteneğini engelleyebileceği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Kendini Bir Şey Sanmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın "Senin ancak bana gücün yeter, git sen teröristleri yakala omzuna yıldız takip kendini bir şey mi sunuyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16752 Karar: 2018/15448 Tarih: 21.11.2018

Karar #2

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Sen ne diyorsun, kim oluyorsun da bana gelen paketi almıyorsun, hepiniz aynisiniz, kendinizi bir şey mi zannediyorsunuz" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarını somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/11145 Karar: 2020/5065 Tarih: 26.02.2020

"Kendini Bir Şey Sanmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.