Dağdaki Çoban

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dağdaki Çoban"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dağdaki çoban" ifadesi, genellikle bir konuda deneyimi veya bilgisi olmayan bir kişiyi ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir konu hakkında bilgi sahibi olmayan veya deneyimsiz birinin söz söylediğinde veya yorum yaptığında kullanılarak, bu kişinin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı veya yetkisiz olduğu vurgulanır.

"Dağdaki çoban" terimi, genellikle alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin yetkin olmadığı veya anlamadığı bir konuda fikir beyan ettiği durumları ifade ederken, aynı zamanda konuyla ilgili bilgi sahibi olan kişilerin deneyimini ve bilgisini vurgular. Bu ifade, insanların kendi uzmanlık alanları dışında veya bilgi eksikliği olan konularda düşüncelerini paylaşırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatarak, uzmanlık gerektiren konularda saygılı ve öğrenmeye açık bir tutum sergilemeyi vurgular. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacı taşımadığı, sadece konuyla ilgili yetkinliği ve bilgiyi vurgulamayı amaçladığı unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Dağdaki Çoban kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen "Dağdaki çoban getirip kantinci yaparlarsa olacağı budur" şeklinde eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5486 Karar: 2015/9029 Tarih: 22.10.2015

"Dağdaki Çoban" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.