Lan Oğlum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lan Oğlum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lan Oğlum", bir kişinin başka bir kişiye seslenirken kullandığı bir deyimdir. Lan kelimesi, eski Türkçe’de “oğul” kelimesinin çoğul hali olan “oğlan” kelimesinden gelir. Oğlum kelimesi ise “erkek çocuk” anlamına gelir.

Lan Oğlum, genellikle samimi, arkadaşça veya şakacı bir anlam taşır ve konuşan kişinin karşısındaki kişiye yakınlık duyduğunu gösterir. Ancak bazen kızgın, sert veya emir veren bir anlam da taşıyabilir. Bu deyim, konuşan kişinin karşısındaki kişiye dikkatini çekmek veya ona bir şey söylemek istediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Lan Oğlum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın kendisine kimlik soran polis memurlarına kimliğinin üzerinde olmadığını söylemesi ve polislerin kimliğin üzerinde olması gerektiğini anlatmaları üzerine sarf ettiği kabul edilen "Dur lan oğlum getireyim" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9551 Karar: 2015/13909 Tarih: 21.12.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Lan oğlum" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/15583 Karar: 2016/17567 Tarih: 15.11.2016

"Lan Oğlum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.