Beni De Tutuklasana

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni De Tutuklasana"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni de tutuklasana" ifadesi, genellikle birisi başka birisine yapılan bir işleme veya uygulamaya maruz kaldığında, kendini haklı göstermek ya da benzer bir işlem veya uygulamaya tabi tutulmak isteyen bir kişi tarafından kullanılan bir ifadedir.

Bu ifade, birisi bir başka kişiyi tutuklama ya da diğer yaptırımlarla karşılaştığında, diğer kişinin de aynı şekilde muamele görmesi gerektiğini ifade eder. Ancak, bu ifade bazen alaycı bir şekilde de kullanılabilir ve bir kişinin kendini övme ya da eğlence amaçlı olarak kullanılabilir.

Bu ifade argo bir ifade olarak kabul edilir ve kullanımı, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır. Bu tür ifadeler genellikle olumsuz bir etki bırakabilir ve karşı tarafın tepkisini tetikleyebilir.

Hakaret mi?


Beni de tutuklasana kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Onu tutukladın, beni de tutuklasana, kafan ne eriyorsa onu yazsana" biçimindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve her iki sanığın sözlerinin hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararları verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/101 Karar: 2014/15368 Tarih: 07.05.2014

"Beni De Tutuklasana" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.