Suratsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Suratsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Suratsız, yüzü asık, somurtkan, huysuz anlamına gelen bir sıfattır.

Hakaret mi?


Suratsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın olay günü müştekiye söylediği kabul edilen "Suratsız kadın, şekilsiz, yalancı" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile hakaret eyleminden mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17160 Karar: 2018/16410 Tarih: 04.12.2018

Karar #2

Somut olayda, sanığın mağdura yönelik söylediği kabul edilen sözün (Polis memuruna hitaben: Suratsız) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15116 Karar: 2022/11873 Tarih: 10.05.2022

Karar #3

Eyleme (Sanık tarafından, Aile Sağlığı Merkezinde Kadın Doğum Hastanesi'nde ultrasona girmesi gerektiğini söyleyen katılana hitaben: Nasıl bakmazsın, seni oraya kim oturttu, suratsız şey) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/32852 Karar: 2022/14233 Tarih: 07.06.2022

"Suratsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.